Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 210-6454042